Transformation from old ruins

On-line lecture: Nant Gwrtheyrn
20 August at 19:00

Dr Carl Clowes, the founder, will tell the story of the Nant’s transformation from old ruins in the seventies to the language centre which is there nowadays.

Cwmulus is a series of live, on-line talks from small organisations in England, Wales, and wider afield. This is one of our bilingual events; Dr Clowes will speak in Welsh but there will also be a simultaneous translation available for the benefit of people who don’t speak the language yet.

You can register at https://cwmulus.org/english/ There is no charge.


Bydd Dr Carl Clowes, y sylfaenydd, yn adrodd hanes trawsnewidiad y Nant o hen adfeilion yn y saithdegau i’r canolfan iaith sydd yno erbyn hyn.

Mae Cwmulus yn gyfres o sgyrsiau byw, ar-lein gan fudiadau bychan yng Nghymru, Lloegr, a thu hwnt. Dyma un o’n digwyddiadau dwyieithog; bydd Dr Clowes yn siarad Cymraeg ond bydd cyfieithiad ar y pryd ar gael hefyd er mwyn pobol sy ddim yn gallu siarad yr iaith eto.

Chi’n gallu cofrestru yma: https://cwmulus.org/cymraeg/ Does dim cost.