Christmas message

Our President, David Hughes, writes:

Annwyl Aelod – blwyddyn arall bron wedi dod i ben a doedd 2021 ddim gwell na 2020 – gobeithio fydd 2022 yn well.

Rhaid i ni gyd edrych ymlaen gyda agwedd “positif” a gobeithio fydd yr olygfa yn gwella cyn bo hir. Gobeithio hefyd cawn ni gyfarfod “wyned i wyneb” a hel straeon am y brechiadau.

Da ni yn gobeithio gewch chi gyfarfod hefo teulu a ffrindiau a cael ychydig o bleser a mwynhad dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Felly Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb.

Cymerwch ofal ac aroswch yn iach.

Hwyl fawr a diolch o galon am eich cefnogaeth – David & Alison


Dear EWS member – 2021 is almost at an end and we remain in the grip of this dreadful situation. In my 2020 Christmas message I expressed the hope that 2021 would be better than 2020 – well that didn’t work, did it!

However we must remain upbeat and positive and hope for a better year in 2022. I do hope that before too long we will be able to meet again in person – we can then compare our vaccination stories!

We both hope that you can have time and enjoyment with family and friends over the Christmas and New Year period.

So please have a Merry Christmas and a Happy New Year. Take care, and stay safe and healthy.

Best wishes and thanks for your ongoing support – David & Alison