Season’s Greetings

Our President, David Hughes, writes:

Annwyl Aelod CCD,

Mae’r amser yn fflio heibio ac mae 2023 bron a dod i ben. Da ni yn gobeithio gewch chi gyfarfod hefo teulu a ffrindiau and cael llawer o bleser ac mwynhad dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Dymuno Nadolig Llawen and Blwyddyn Newydd dda i bawb. Cymerwch ofal dros y gwyliau ac aroswch yn iach ac yn saff. Hwyl fawr.

Dear EWS member,

Time is flying by and 2023 is coming to an end. We both hope that you are able to have time and lots of enjoyment with family and friends over the Christmas and New Year period. So we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I hope that we can meet again early in 2024. Take care and stay safe and healthy. Best wishes.

David and Alison