Gymanfa Ganu 2023

Sunday 5 March 2023

 

Our Secretary writes:

“Our festival of hymns rounded off our patron saint’s day celebrations. Margaret Brandie introduced the hymns and Myra Tarr accompanied our singing on the piano. Lilian John treated us to her always welcome bara brith and made the tea. Many thanks to all three.”

If you didn’t come, you missed singing:

#474 Tyred, Arglwydd, i’r anialwch (Blaenwern)

#413 Rho im yr hedd, na ŵyr y byd amdano (Rhys)

#829 Nid wy’n gofyn bywyd moethus (Calon lân)

#635 Rhagluniaeth fawr y nef (Builth)

#830 I bob un sydd ffyddlon (Rachie)

#429 Glân geriwbiaid a seraffiaid (Sanctus)

#838 O! Fy Iesu bendigedig (Dim ond Iesu)

#476 Mewn anialwch ’r wyf yn trigo (Hyfrydol)

#411 Arglwydd, dyro yr eneiniad (Edinburgh)

#837 O! na bawn yn fwy tebyg (O! na bawn i fel efe)